TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

18/01/2021 00:01|TUYỂN DỤNG


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Chi tiết

KỸ SƯ TRƯỞNG

18/01/2021 00:01|TUYỂN DỤNG


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

14/01/2021 00:01|TUYỂN DỤNG


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Chi tiết

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

14/01/2021 00:01|TUYỂN DỤNG


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Chi tiết

Bài viết liên quan

KỸ SƯ TRƯỞNG
KỸ SƯ TRƯỞNG

18 tháng 01, 2021

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

14 tháng 01, 2021

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

14 tháng 01, 2021

HOTLINE
Quý khách cần tư vấn?
LIÊN HỆ NGAY
(028)62.88.99.55